За мен

Evolve, following the path of your heart!
Развивайте се, следвайки пътя на сърцето си!

Катя Атанасова-Бойчева
Старши учител с квалификация CELTA

     Казвам се Катя Атанасова-Бойчева и от 17 години преподавам английски език на „малки, големи и още по-големи“ ученици и възрастни. Имам богат опит в обучението на ученици в осми подготвителен клас.

     Завършила съм специалност Български език и английски език в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Придобила съм международно призната квалификация CELTA на университета Кеймбридж. Преминала съм семинари по сугестопедия, обърната класна стая, планиране на уроци и цикъл от уроци, формиране на умения за писане у ученици, завършили Първи сертификат и продължаващи подготовката си на ниво напреднали, формиране на умения за говорене у най-малките чрез разказване на истории, както и уебинари за преподаване в онлайн класна стая.

     Имам опит и в други професии, но професията, която ме кара да се чувствам на мястото си, е тази на Учител. В тази си роля, която е ролята да бъда себе си, докосвам души, огрявам лица, разпалвам любознание в нечии очи. Сърдечност, грижа и неподправеност белязват отношенията ми с учениците в дългогодишната ми практика като учител по английски език.

     Извън преподаването на английски език обичам разходките и дългите преходи сред природата, гледките отвисоко, театъра и класическата литература.

Отзиви за работата ми

За контакти