Контакти

     За контакти с Катя Бойчева може да използвате следната информация:

Адрес, телефон и електронна поща за контакти с Езикова школа "Еволюшън" и Катя Бойчева

Адрес на електронна поща (e-mail): evolution.sliven@gmail.com
Мобилен телефон: +359888 22 30 02
Адрес:
                                 п.к. 8804, гр. Сливен
                                 ж.к. „Стоян Заимов“, бл. 69, вх. Б, ет. 3, ап. 5

за Катя Бойчева