КУРСОВЕ

‘Love is in all things a most wonderful teacher.’
(From ‘Our Mutual Friend’) Charles Dickens

‘Във всяко нещо любовта е най-добрият учител.‘
(От „Нашият общ приятел“) Чарлз Дикенс

     На семинарите за учители често се употребяват думите „любов“, „доверие“, „обичайте“. Колко е важно, за да достигнем до душите на учениците си, ние самите да влагаме сърцето си в преподаването и да обичаме тези, за които го правим. Няма ли любов, успехът е немислим. Добрият учител е този, който се слива с класа си и успява да го превърне в общност. Той е човекът, на когото можеш да се довериш, от когото да поискаш съвет и подкрепа. Той е приятел.

     Какво да очаквате от Езикова школа „Еволюшън“?

  • Групи от 6 до 12 курсисти в онлайн класна стая;
  • Възпитаване и насърчаване на отношения на споделяне, взаимопомощ и емпатия между учащите се, за което спомагат и избраните от мен учебни системи;
  • Ползотворен учебен процес, който се постига чрез създаване на атмосфера на доверие и близост, предразполагане и поощряване на учениците да дадат най-доброто от себе си;
  • Изпълняване на задачи по двойки и по групи за развиване на уменията за комуникация на чуждия език и работа в екип, като по този начин учащите също преговарят и се учат едни от други;
  • При най-малките – учене чрез повторение, поднесено под формата на игри и забавления.

     Предлагаме следните онлайн курсове:
      – курсове за ученици;
      – курсове за възрастни.