Курсове през учебната година

Онлайн курсове по английски език за възрастни:

 • Численост на групата: от 6 до 12 курсисти
 • Начало – край: 1 октомври 2020 – 31 май 2021 година
 • Продължителност: 32 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива:
  А1 – 448 лева / 56 лева месечна такса
  А2 – 448 лева / 56 лева месечна такса
  В1 – 496 лева / 62 лева месечна такса
  В2 – 496 лева / 62 лева месечна такса
 • Цена на учебника: 72 лева

Онлайн интензивни курсове по английски език за възрастни и тийнейджъри 16+:

 • Численост на групата: от 6 до 12 курсисти
 • Продължителност: 5 седмици
 • Честота: от понеделник до петък по 4 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива:
  А1 – 450 лева
  А2 – 450 лева
  В1 – 500 лева
  В2 – 500 лева
 • Цена на учебника: 72 лева