Летни курсове за възрастни

Летни онлайн курсове за възрастни:

Курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли – 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 8 седмици
 • Честота: два пъти седмично по два учебни часа с времетраене 40 минути всеки.
 • Цена по нива: А1 – 119 лева; А2 – 119 лева; В1 – 129 лева; В2 – 129 лева

Курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 4 учебни часа, от които всеки по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 119 лева; А2 – 119 лева; В1 – 129 лева; В2 – 129 лева

Курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 4 учебни часа, от които всеки по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 119 лева; А2 – 119 лева; В1 – 129 лева; В2 – 129 лева

Летни онлайн интензивни курсове за възрастни и тийнейджъри 16+

Интензивен Курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли– 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 7 седмици
 • Честота: три пъти седмично по четири учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 299 лева; А2 – 299 лева; В1 – 339 лева; В2 – 339 лева

Интензивен курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до петък по 4 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 279 лева; А2 – 279 лева; В1 – 319 лева; В2 – 319 лева

Интензивен курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до петък по 4 учебни часа, от които всеки по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 279 лева; А2 – 279 лева; В1 – 319 лева; В2 – 319 лева

Присъствен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: от 4 до 6 курсисти
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 4 учебни часа, от които всеки по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 149 лева; А2 – 149 лева; В1 – 159 лева; В2 – 159 лева

Присъствен интензивен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: 4 – 6 курсисти
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до петък по 4 учебни часа, от които всеки по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 359 лева; А2 – 359 лева; В1 – 399 лева; В2 – 399 лева