Kурсове за ученици 3 – 4 клас

Летни онлайн курсове по английски език за ученици в 3 – 4 клас:

Курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли– 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 8 седмици
 • Честота: два пъти седмично по два учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 99 лева

Курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 49 лв.

Курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 49 лв.

Летни онлайн интензивни курсове по английски език за ученици в 3 – 4 клас:

Интензивен курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли– 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 8 седмици
 • Честота: от понеделник до четвъртък по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 199 лева

Интензивен курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до четвъртък по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 99 лв.

Интензивен курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до четвъртък по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 99 лв.

Присъствен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: от 4 до 6 ученици
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 64 лв.

Присъствен интензивен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: от 4 до 6 ученици
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: от понеделник до четвъртък по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена: 129 лв.

Онлайн курсове по английски език за ученици в 3 – 4 клас през учебната година

 • Численост на групата: от 6 до 12 ученици
 • Начало – край: 1 октомври 2020 – 30 април 2021 година
 • Продължителност: 28 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 35 минути
 • Цена на курсa: 350 лева
 • Месечна вноска: 50 лева
 • Цена на учебника: 50 лева