Курсове за ученици 5 – 7 клас

Летни онлайн курсове за ученици
в 5 – 7 клас
:

Курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли – 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 8 седмици
 • Честота: два пъти седмично по два учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 119 лева; А2 – 119 лева; В1 – 129 лева; В2 – 129 лева

Курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 59 лева; А2 – 59 лева; В1 – 69 лева; В2 – 69 лева

Курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 59 лева; А2 – 59 лева; В1 – 69 лева; В2 – 69 лева

Летни онлайн интензивни курсове
за ученици
в 5 – 7 клас:

Интензивен курс „Лято“

 • Начало – край: 20 юли – 13 септември 2020 година
 • Продължителност: 8 седмици
 • Честота: три пъти седмично по три учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 259 лева; А2 – 259 лева; В1 – 289 лева; В2 – 289 лева

Интензивен курс „Юли“

 • Начало – край: 6 юли – 31 юли 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: три пъти седмично по три учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 129 лева; А2 – 129 лева; В1 – 149 лева; В2 – 149 лева

Интензивен курс „Август“

 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: три пъти седмично по три учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 129 лева; А2 – 129 лева; В1 – 149 лева; В2 – 149 лева

Присъствен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: от 4 до 6 ученици
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 70 лева; А2 – 70 лева; В1 – 80 лева; В2 – 80 лева

Присъствен интензивен курс „Август“ – Център, Сливен

 • Численост на групата: от 4 до 6 ученици
 • Начало – край: 3 август – 29 август 2020 година
 • Продължителност: 4 седмици
 • Честота: три пъти седмично по 3 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива: А1 – 160 лева; А2 – 160 лева; В1 – 180 лева; В2 – 180 лева

Онлайн курсове по английски език за ученици в 5 – 7 клас през учебната година

 • Численост на групата: от 6 до 12 ученици
 • Начало – край: 1 октомври 2020 – 31 май 2021 година
 • Продължителност: 32 седмици
 • Честота: два пъти седмично по 2 учебни часа, всеки от които по 40 минути
 • Цена по нива:
  А1 – 448 лева / 56 лева месечна такса
  А2 – 448 лева / 56 лева месечна такса
  В1 – 496 лева / 62 лева месечна такса
  В2 – 496 лева / 62 лева месечна такса
 • Цена на учебника: 64,80 лева